sorbact-ribbon-gauze-1624x901-2020

Sorbact® Ribbon Gauze

Infeksjonsforebyggende tamponade

Sorbact® Ribbon Gauze er en steril bakterie- og soppbindende sårbandasje. Den består av et grønt Sorbact®-sårkontaktlag som lar sårvæske passere igjennom til en sekundærbandasje. Les mer

Væskende sår Kaviteter Fistler

Reduserer den mikrobielle belastningen i sårhuler og fistler

Sorbact® Ribbon Gauze er en steril bakterie- og soppbindende sårbandasje. Den består av et grønt Sorbact®-sårkontaktlag som lar sårvæske passere igjennom til en sekundærbandasje.

Tiltenkt bruk
Sorbact® Ribbon Gauze er beregnet brukt ved behandling av rene, koloniserte, kontaminerte eller infiserte væskende sår, f.eks. kaviteter og fistler. Sorbact® Ribbon Gauze er også beregnet brukt ved soppinfeksjoner i hudfolder.

Ribbon_gauze_illustration_NO
Ribbon_gauze_illustration_mobil_NO

vet-ribbon-gauze-1 1

Klargjør såret i samsvar med lokal klinisk praksis. Velg egnet bandasjestørrelse til såret. Bandasjen kan overlappe sårkantene hvis det trengs. Ta bandasjen ut av forpakningen med aseptisk teknikk. Hvis bandasjen klippes, skal den klippes tvers over med aseptisk teknikk. Kast åpnede og ubrukte bandasjer.

vet-ribbon-gauze-2 2

Påfør bandasjen. Påse at bandasjen kommer i direkte kontakt med hele såroverflaten. Kle/fyll kaviteten eller fistelen. Unngå å pakke tett. La alltid en del av bandasjen stikke ut, slik at den lett kan fjernes. Hvis bandasjen klippes, anbefales det at den klippede enden er utenfor kaviteten eller fistelen for å unngå gjenværende tråder i såret.

vet-horse-fgb-2 3

Påfør en egnet sekundærbandasje.

Hvor ofte bandasjen bør byttes, kommer an på hvor mye såret væsker og sårets og den omgivende hudens generelle tilstand. Hvis den kliniske tilstanden tillater det, kan bandasjen sitte på i opptil sju dager.

Produkt Art. nr Størrelse Stk/forp.
Sorbact® Ribbon Gauze 98118 1 x 50 cm 20
Sorbact® Ribbon Gauze 98121 2 x 50 cm 20
Sorbact® Ribbon Gauze 98120 5 x 200 cm 10
Sorbact® Ribbon Gauze 98119 10 x 200 cm 10
Brukes innen sykepleien
Avgir ingen kjemisk aktive stoffer til såret