NPWT Wound filler_produkt

Sorbact® NPWT Wound Filler

Infeksjonsforebyggende sårfyller ved undertrykksbehandling (NPWT)

Sorbact® NPWT Wound Filler er en bakterie- og soppbindende sårbandasje. Den består av en grønn Sorbact®-sårfyller. Sorbact® NPWT Wound Filler tilpasser seg etter sårsengen og fordeler undertrykket uten at granuleringsvevet vokser inn i bandasjen. Les mer

NPWT

En sårfyller som reduserer den mikrobielle belastningen og former seg etter sårsengen uten å sette seg fast

Sorbact® NPWT Wound Filler er en bakterie- og soppbindende sårbandasje. Den består av en grønn Sorbact®-sårfyller. Sorbact® NPWT Wound Filler tilpasser seg etter sårsengen og fordeler undertrykket uten at granuleringsvevet vokser inn i bandasjen.

Tiltenkt bruk
Sorbact® NPWT Wound Filler er beregnet brukt sammen med system for sårbehandling med undertrykk (NPWT) ved behandling av rene, koloniserte, kontaminerte eller infiserte sår.

NPWT_illustration_NO
NPWT_illustration_mobil_NO

1

Klargjør såret i samsvar med lokal klinisk praksis. Velg egnet bandasjestørrelse til såret. Påse at omgivende hud er ren og tørr. Ta bandasjen ut av forpakningen med aseptisk teknikk. Hvis bandasjen klippes, skal resterende åpnet og ubrukt bandasje kasseres. Fukt bandasjen med steril natriumkloridløsning.

2

Fyll sårkaviteten løst og påse at bandasjen er i direkte kontakt med såroverflaten. Hvis det brukes mer enn en bandasje, må du kontrollere at alle deler er i direkte kontakt med hverandre for å sikre en jevn fordeling av undertrykket. Regn ut hvor mange bandasjedeler som brukes, og registrer antallet i pasientjournalen.

3

Påse at sårfylleren ikke har direkte kontakt med intakt hud. Trykknivået skal stilles inn i henhold til ansvarlig veterinærs anvisninger, og er basert på indikasjon og sårets tilstand. Fortsett i henhold til anvisningene for det NPWT-systemet som brukes.

Sorbact® NPWT Wound Filler skal byttes innen 48–72 timer.

Produkt Art. nr Størrelse Stk/forp.
Sorbact® NPWT Wound Filler 98425 17 x 28 cm 40
Sorbact® NPWT Wound Filler 98410 10 x 100 cm 10
Brukes innen sykepleien
Avgir ingen kjemisk aktive stoffer til såret