Hvorfor Sorbact®?

Akkurat som en vanlig bandasje. Men helt unik.

Sorbact® tilbyr alle funksjoner som man forventer av en vanlig bandasje. Men dens bakteriebindende egenskaper gjør den samtidig helt unik. Sorbact®-overflaten utnytter en helt naturlig prosess som binder til seg bakterier, noe som gjør Sorbact® ekstra egnet i situasjoner der et sår utsettes for økt risiko for infeksjon.

Slik fungerer det

Når Sorbact® er påført såret og dens unike overflate har fått direkte kontakt med såret, starter prosessen der bakterier og sopp bindes til overflaten.

Bakterier bindes til overflaten
Bakterier og sopp som er i såret bindes til Sorbact®-overflaten. Ved å redusere mengden bakterier og sopp i såret, tilrettelegges sårtilhelingen og minsker risiko for infeksjon.

Bakterier følger med ved bytte
Ved bandasjebytte fjernes mikroorganismer, det vil si bakterier og sopp som er bundet til den unike Sorbact®-overflaten. Helt naturlig, uten å avgi noen kjemisk aktive stoffer til såret.

Sorbact® for alle slags sår i alle stadier

Sorbact®-bandasje kan brukes på både tørre og væskende sår, overflatiske og dype, store eller små sår. Siden Sorbact®-bandasje ikke avgir noen aktive stoffer til såret, kan den brukes allerede fra begynnelsen for å forebygge infeksjon. Bandasjene kan også brukes til å redusere mengden mikroorganismer ved korttids- eller langtidsbehandling av allerede infiserte sår.

Hvem kan bruke Sorbact®?

Sorbact®-bandasje passer til behandling av forskjellige typer sår på blant annet hester, hunder og katter. Den unike bakteriebindende Sorbact®-overflaten gjør også bandasjen ekstra bra ved bruk for dyr som beveger seg i miljøer der smuss lett kommer inn i såret, og der det finnes økt risiko for infeksjon.